Vegyél közös olajkő balzsamot, palinkalovagrend.hu: A borotválkozás jóbarát (Orosz Péter cikke)


Tétovázik, végül rászánja magát. Csak éppen annyi, hogy kihagyom az üresjáratot. Az ember okkal, ok nélkül, de gondtalanul bánik az idejével.

A máséval is. Számítsd ki, hány percet pocsékolsz naponta udvariasságra! Megállsz az utcán néhány kényszerű mondatra. Érdektelen dolgokat kérdezel, és ugyanolyan kérdésekre felelsz. Értelmetlen pazarlás. Nem adsz és nem kapsz semmit. Olvastam az újságban, külföldön sokfelé kikapcsolták a telefonálás párbeszédes formáját.

vegyél közös olajkő balzsamot

A telefon, mint egy jó titkár, rögzíti a telefonáló mondanivalóját, a hívott fél alkalmas időben meghallgatja a fölvett szöveget, és csak konkrétumokra válaszol.

Időjárás, család hogyléte, egészségi állapot - kiiktatva. Hát én is erre a szabatos érintkezési formára állítottam be magam. Továbbment, de valami maradék társadalmi görcs visszarántotta a fejét. És ne haragudj! Most már sietett, mert úgy látszik, ezzel a tárgyilagossággal nemcsak önmagának, de nekem is tartozott. Tűnődve néztem utána. Elpocsékolt percek Igaz, gyakran megesik, hogy a szokásos kézfogást szokványos kérdések, válaszok hidalják át.

Ezek a futó találkozások, a megállított percek, a sablonná merevedett szavak valóban nem viszik előbbre se a tudományt, se a technikát. De van bennük valami apró kis jeladás. Mint vegyél közös olajkő balzsamot a dohányos cigarettára gyújt, és észre se veszi, hogy a gyufaláng fellobbant. Azért a lángocska létezik. Micsoda zord, geometriai világ!

De hiszen a fölösleges szó a lényeges kötőanyaga! És az elpocsékolt percek éppoly részei létezésünk sejtrendszerének, mint a munkával telítettek, mert előkészítik ezeket!

Én már csak az emberiség többségével tartok! Gondtalanul meg-megállok egy-egy szóra, könnyelműen kérdezek és válaszolok, végigélem ezeket az intim emberi szertartásokat. Vegyél közös olajkő balzsamot még bűntudatom sincs, hogy pazarló vagyok.

Fentről Azon a ponton vagyunk, amikor a tágas, napsütötte délután átbillen az estébe, amely viszont meglepő fénytöréseket és szokatlanul magas égboltot ígér. Ha elképzeljük mindezt vérmezei szobám négyszelvényes s most harmonikaszerűen kitárt ablakából, a keskeny franciaerkély kilépőjén, lábamnál egy táskarádióval, akkor némi fogalmunk lehet erről a tágasságról, de a naiv vágyról is, hogy repülni szeretne az ember.

Akkor könnyen érthető lesz, hogy fél karéjban szobámba nyomul rétegeinek közeli és távolabbi kékjeivel a budai hegyvidék, másfelől, hogy jobb tarkómat és vállamat súrolva, jelen van a Várhegy nyugati vonulata, pontosabban a Tóth Árpád sétány, középkori rajzú házaival.

Mindez az ötödik emelet magasában ér hozzám, s ez elkésett nagyvárosi fejlődésünk szemszögéből még mindig komoly magasság, sőt, idegrendszer dolga, hogy szédítő-e vagy sem.

szteroid készítmények ízületekhez csípőízületek artrózisa 1 fok

Szerencsére nem szédülök, a tériszony inkább a földön kerülget néhanap. Az idő és a természet egyszerre fog körül, mint egy zománccal futtatott pajzs, bekerít, a sokszorosára nőtt pillanat és a fények gyengéd rózsaszíne, kifakult szürkéje. Odalent pedig kicsiny emberek és kicsiny járművek; liliputi méretekben a társadalom. A Vérmező vibráló gyermekalakjai, az Attila út racionálisan gyors forgalma s az erkély alatt húzódó regényes Vegyél közös olajkő balzsamot utca vidékies ritmusa.

Tömötten dübörgő autóbuszok teljes közelben és fémzajokat zötyögtető villamosok a Krisztina körúton. Erős zajjal él az emberi világ. A tavasszal kitáruló ablakokkal egyidőben újra hozzá kell szokni a lármához. A tekintet most már menthetetlenül hozzákötődik a lenti mozgásokhoz. A járókelők, igen, a járókelők, ahogy összefoglalva nevezni szokták a sétáló, siető, őgyelgő emberiséget!

Akarva, nem akarva - felülről, skurcból, rövidített nézetből látom embereimet, ahogy megjelennek a láthatáron, belépek a képbe. A nézőpont erőteljesen és erőszakosan jellemzi őket, furcsának tűnő részleteket hoz előtérbe: fejek búbját, orrhegyüket, kilengő végtagjaikat.

vegyél közös olajkő balzsamot

Keshedt mellkasok, domború pocakok, túláradó mellhalmok tolakodnak a képmezőbe. A testtartás, a mozgás ritmikája!

nyaki csontritkulás gerinc artériás szindróma kezelésére szolgáló gyógyszerek melyik orvos a csípőízület fájdalma miatt

Nincs az a testnevelési szakember, aki korlátoltabb szakmaisággal vegyél közös olajkő balzsamot a világot, mint most én, sajátos optikám jóvoltából, ebben a szelíden szétpermetező alkonyatban! A csontszerkezet, az izmok, a gerincoszlop, a tartás! Ismerős emberek, legalábbis mindennapi látásból ismerősek, új arcukat? A bizarrság varázskörébe lépnek, miközben a Jánoshegy mögött szüntelenül peregnek a dobok, s a Városmajor karcsú templomtornya fölé kaján kikiáltóarc feszül: íme, a nagyra becsült emberiség, amint éppen két lábra állt, amint éppen kísérletezik, hogy ellenszegüljön a Föld vonzerejének!

Megannyi aggodalom vagyok: vajon az a százkilós bácsi nem gurul-e túl a Föld peremén? Nyírfakarcsún, könnyed, lebegő hajjal három lány közeleg, mindegyik más és más, de ritmusuk, hosszú lábuk könnyedsége, ahogyan átszelik a sűrűsödő estét, rokonítja őket. Lám, lám, egyetlen tekintettel befogok egy világot.

Orosz Péter Egy személyes, illetve inkább családi dilemmában kérném a segítségeteket: ki mikor kezdett el borotválkozni?

Vagyis a világ egyik vetületét. Karok és vállak, egyenes vagy enyhén görbe lábszárcsontok, csípők, és hátfelületek.

Furcsa pantomim. A mozgások lenyűgöző komikuma vagy drámaisága. A fiatal test izmos fölénye, az öregedő testalkat kiemelt szomorúsága. Végül is az ember szemlélő kedvének határához ér.

Elég a részletek erőszakos uralmából. A csontszerkezetre, izomra, idegpályákra redukált emberiség érdekes ugyan, de mégis szegényesebb, mint az egész. Hiányzik az arc, a közeli arc. Így laposodik szokványos közhellyé a tanulság? Valóságos szónoki vegyél közös olajkő balzsamot, amely azt példázza, nem fentről kell nézni a dolgokat, nem kívülállóként? Nos, én nem akarok hasonlatokat szállítani. Még kevésbé allegóriákat.

Én csak egy primitív alaphelyzet rémuralma ellen lázadozom. Nem tudom csak groteszkségükben látni az embereket, s elröstellem magam, amikor egy optikai helyzet jóvoltából, mintegy páholyból figyelhetem a kétlábon maradás erőfeszítéseit.

Elképzelem magamat, amint megfeledkezve a környezetről, egyszerre csak futni kezdek az utcán, mert eszembe jutott valami. És elképzelem az erkélyen ülő objektív szemlélődőt, aki jót röhög ezen. Teljesen beesteledik.

a vállízület posztraumás kezelése

A fénycsövek megtelnek ezüst világossággal. Az egész városban egyszerre ezer és ezer világítótest kezdi meg az életét.

 Вот, - сказала.  - Стоп.  - И быстро пробежала глазами информацию. Здесь имелась масса всяческих сведений.

A kirakatokban előbbre lépnek a divatbabák, a játékkereskedések mozdonyai sebesebben futnak körbe-körbe, a Duna tömör, fekete tükrén darabra törnek a fények. Odalent az utca délszakian zsúfolt. Elfog a honvágy. Fölkelek, otthagyom a kiváltságos páholyt. A kiváltságos nézőpontot. Tudom, most már semmi sem védi meg akaratlan példázatomat a közhely vádjától, de lemegyek sétálni magam is, teljesen arcközelbe. Élet és Irodalom, Magánlevelek Levélíró Kollégák, több körültekintéssel és gonddal fogalmazzatok, több felelősséggel!

Amit írtok már régen nem magánlevelek. Ezt ne csodáljátok, éppen ti, akik magatok is szomjasan és rászorulva lesitek az Üdvözítő Levelet, amely, minthogy nem kötelezi a nyilvánosság napverése, taktikai és önfenntartó készenléte, angyali kézzel fon koszorút érdemes és kevésbé érdemes homlokok köré.

Vegyétek tudomásul, könnyű kézzel dicsérő kollégák, hogy amit ti anonim félhomályban fogalmaztok, egy szomorúan mulatságos kiéhezettség jóvoltából reflektorfénybe kerül. A sztriptíz végül is a nyilvánosság vegyél közös olajkő balzsamot folyik. És ami még kínosabb: a magánlevelek túlfűtöttsége - és a nyilvános színvallás cikk, interjú között az ellentmondás.

Az irodalmi közéletnek olyan kemények a törvényei, hogy nem lehet a sötétben szerelmet vallani és a világosban pironkodni miatta. Levélírók a vártán, vigyázzatok! Mert vegyél közös olajkő balzsamot, egy furcsa, de igazságos aritmetika szerint, magánlevél jelzőitek a nyilvánosság próbája alá kerülhetnek.